Paikallisen nuorisotalon merkitystä ei saa unohtaa

Nuorisolautakunnan keväällä hyväksymään budjettiesitykseen ei sisälly rahoitusta Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkamiselle vuonna 2016. Nuorisotyötä Helsingissä halutaan keskittää uusiin monipuolisesti palveleviin nuorisotaloihin, joita olisi nykyistä harvemmassa. Väliin jääville alueille nimetään nuorisotyön koordinaattoreita, joille ei osoiteta tiloja. Näin on tarkoitus tehdä myös Pakilassa, joten kustannussäästöt jäävät pieniksi ja rajoittuvat nykyisten vanhojen tilojen alahaiseen vuokraan. Alueelle tärkeän nuorisotalon […]