Tulevan rakentamisen tienhaarassa

Ikkunan takana pöllyää sankka lumisade. Katson kalenteria. On toukokuun 10. päivä. Vaikea uskoa, että kesä on tulossa.

Kun luet tätä palstaa, on kesäkuun alku. Koulut ovat päättyneet ja kesälomat alkaneet. Toivottavasti luonto on vihreä, taivas sininen ja aurinko paistaa.

Pakilan yläasteen koulun pitkään odotetun remontin on tarkoitus käynnistyä 2019 alussa. Remontin kustannusarvio on kuitenkin noussut jo lähelle uuden koulun rakentamisen kustannuksia, joten uudisrakennuksen edut tutkitaan nyt pikavauhtia.

Uudisrakennus olisi mahdollista suunnitella niin, että tilat tukisivat koulutyötä vanhoja tiloja paljon paremmin. Jos koulun liikuntatilat rakennetaan palvelemaan iltaisin urheiluseuroja ja alueen asukkaita, helpottuisi samalla myös huutava pula sisäliikuntatiloista.

Pakilan alueen ikärakenne nuortuu ja alue tulee tiivistymään. Uuden koulurakennuksen suunnittelussa tulisikin varautua oppilasmäärän kasvuun ja koulun mahdolliseen laajentamiseen tulevaisuudessa. Lisäksi olisi hienoa, jos uudisrakennuksen suunnittelu käynnistäisi Pakilantien ja Kehä I:n risteysalueen laajemman kehittämisen.

Kehä I:n kevyt kattaminen ei olisi hirveän kallista. Päälle syntyisi Pakilan keskusaukio, joka palvelisi urheilukenttänä ja torina yhteisissä kokoontumisissa. Melu ja muut saasteet jäisivät kannen alle. Kehä I:n mahdollinen kattaminen vaatii kuitenkin neuvotteluja valtion kanssa, joka hallinnoi tietä.

Valitettavasti Kehä I:n kattaminen taitaa jäädä haaveeksi vielä pitkäksi aikaa. Sen sijaan Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteiksi nostetuttuja kaavoitushankkeita aletaan suunnitella heti kaupunginvaltuuston hyväksyttyä toteuttamisohjelma.

Lyhyen aikavälin kaavoitushankkeista ehkä eniten Pakila-Seuran toimialueeseen vaikuttava on Tuusulantien bulevardisointi Pakilantien ja Käskynhaltijantien eteläpuolella. Suunnitelmissa Tuusulantie on tarkoitus kääntää Käpylän aseman kohdalta Ilmalan ratapihalle ja siitä kulkemaan Pasilaan rakenteilla olevan kauppakeskus Triplan läpi Helsingin keskustaan.

Yleiskaavassa esitetty Tuomarinkartanon alueen kaavoittaminen ei ole kaupunkisuunnitteluviraston esittämien lyhyen aikavälin painopisteiden joukossa. Aikalisä onkin hyvä, sillä alueelle esitetyn rakentamisen määrää ja joskus tulevaisuudessa raiteille siirrettävän runkolinjan reittiä tulee vielä kehittää ja huomioida Tuomarinkartanon merkittävät luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot sekä laaja virkistyskäyttö.

Lyhyen aikavälin painopisteiden joukossa eivät myöskään ole suunnitteluperiaatteet siitä, miten yleiskaavassa pientalovaltaisille alueille päätetty korttelitehokkuus 0,4 on tarkoituksenmukaista toteuttaa asemakaavoissa. Yleiskaava saa lainvoiman syksyllä. Silloin tonttien omistajien olisi kuitenkin viimeistään kohtuullista saada tietää, miten ja millä aikataululla yleiskaava tulee näkymään asemakaavoissa ja rakentamisessa.

Syksyllä tehdään asuinalueemme kannalta tärkeitä päätöksiä. Olemme tulevan rakentamisen tienhaarassa. Kuitenkin sitä ennen nauttikaamme Suomen kesästä.

Aurinkoista ja lämmintä kesää!

*kirjoitus julkaistu Oulunkyläinen-lehdessä 3.6.2017

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille