Säilytetään Malmin lentoasema ilmailukäytössä

Säilyttämällä Malmin lentoasema ilmailukäytössä Helsinki kehittyy monipuolisena, elävänä ja ekologisena kaupunkina.

Malmin lentoasema on kulttuurihistoriallisesti arvokas paikka ja sitä ympäröivien niittyjen rikas kasvillisuus ja pieneläimistö ovat ainutlaatuisia ja suojelun arvoisia.

Sähköinen lentäminen tulee entisestään lisäämään pienille ja keskisuurille koneille sopivien kaupunkikenttien tarpeellisuutta

Malmin lentoasemaa ei tarvitse uhrata asuntorakentamiselle. Helsingissä on paljon hyviä, selvästi lentoasema-alueen savimaata parempia rakennuspaikkoja asunnoille. 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille