Rakennusvalvonnan tulee olla palvelua

Olen ollut tällä vaalikaudella rakennusvalvontaa valvovan ympäristö- ja lupajaoston jäsen. Lupajaoston jäsenenä olen omalta osaltani voimakkaasti pyrkinyt edistämään sitä, että rakennusvalvonta olisi ennen kaikkea palvelua, aivan kuten nimikin ”Rakennusvalvontapalvelut” lupaa. 

Jos pääsuunnittelija kysyy rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa rakennusvalvonnan kantaa tulkinnan varaiseen kaavamääräykseen, palveluhenkinen vastaus ei ole: ”tehkää suunnitelmat ja toimittakaa ne meille, niin me katsotaan sitten.” Rakennusvalvonnan tulee kertoa kantansa tulkinnanvaraiseen kaavamääräykseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin vältetään turhaa työtä ja asiat sujuvat joustavasti. Se on oikeaa palvelua.

Haluan edelleen yhdessä rakennusvalvonnan osaavien viranhaltijoiden kanssa jatkaa rakennusvalvontapalvelujen kehittämistä entistä kuuntelevammaksi kaikkien helsinkiläisten tasapuoliseksi palveluorganisaatioksi. Uskon, että siihen minulla on rakennusvalvonnan asioihin perusteellisesti paneutuneena hyvät edellytykset.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille