Neuvoa-antava kansanäänestys – uhka vai mahdollisuus?

Sveitsissä on pitkään järjestetty kansanäänestyksiä mitä erilaisimmista asioista. Siellä kansa on päättänyt vastuullisesti ja viisaasti. Olen 100 % varma, että myös helsinkiläiset osaavat punnita isojen päätösten vaikutuksia laaja-alaisesti.

Asukkaiden mielipiteiden kuuntelemista ei pidä pelätä. Päinvastoin asukkaiden mielipiteiden kuuntelemista tulee edistää kaikin tavoin, kuten järjestämällä isoissa asioissa neuvoa-antavia kansanäänestyksiä.

Merkittävät kaupungin kehityksen suuntaa määrittävät asiat, joiden suhteen jakolinjat eivät mene puolueiden välillä vaan puolueiden sisällä, olisivat sopivia asioita ratkottaviksi neuvoa-antavilla kansanäänestyksillä.

Esim. Malmin lentoaseman säilyttäminen ilmailukäytössä olisi juuri oikean tyyppinen ja oikean kokoluokan asia, josta voisi ja kannattaisi järjestää neuvoa-antava kansanäänestys.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille