Lähipalvelut kunniaan

Asukkaiden kokemusten kuunteleminen on tärkeää myös mietittäessä, millaisia lähipalveluja alueella tarvitaan. Minulle terveyskeskus, neuvola, kirjasto, päiväkoti, koulu ja monet liikuntapaikat ovat lähipalveluja, joita pyrin puolustamaan.

Olen ympäristö- ja lupajaostossa valitettavan usein törmännyt puutteisiin, joita on yhä edelleen kaupungin lähipalveluverkoston suunnittelussa. Mielestäni on käsittämätöntä, että uudelle asuma-alueelle joudutaan rakentamaan kiireessä väliaikainen paviljonkipäiväkoti, koska kaupunki ei ole pystynyt suunnittelemaan ja rakennuttamaan riittävän ajoissa varsinaista päiväkotia. Koska väliaikaiset tilat rakennetaan usein kaavan vastaisiin paikkoihin, lupajaosto joutuu harkitsemaan tarkoin niiden luvittamista. Luvan myöntäminen ei ole itsestäänselvyys. Olenkin melko varma, että lupajaostosta kaupungin rakennuttajaorganisaatiolle lähettämämme vaatimus lähipalvelutilojen rakentamisen ennakoinnin ja suunnitelmallisuuden lisäämisestä on mennyt perille.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille