Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät. Keskuspuiston arvo ja merkitys korostuvat väestön kasvun myötä tulevaisuudessa. Meidän ei tarvitse rakentaa arvokkaisiin luonto- ja kulttuurimaisemiin. Vaihtoehtoja on.

Kuulun niihin poliitikoihin, joiden mielestä kaikkien suomalaisten ei tarvitse muuttaa Helsingin niemelle. Asuminen pääkaupunkiseudulla voidaan järjestää ekologisesti hiukan laajemmalle alueelle. Jos näin tehdään, säästetään lähiluontoa, joka on meidän kaikkien hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille