Kaupungin toimien pitää olla ymmärrettäviä ja tasapuolisia

Kaupungin päätökset pitää pystyä perustelemaan niin, että tavallinen helsinkiläinen ymmärtää perustelut ja että perustelut ovat yleisen oikeustajun mukaisia. On myös ongelmallista, jos kaupunki ei pysty kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti.

Hyvä esimerkki päätöksestä, jota on vaikea ymmärtää ja hyväksyä on kaupungin korona-aikainen päätös sulkea lasten harrastuspaikat, mutta pitää ravintolat samaan aikaan auki.

Kaupunkilaisten tasapuolinen kohtelu joutuu koetukselle mm. kun valvotaan erilaisten määräysten noudattamista. Koska kaupungin resurssit ovat rajalliset, usein esimerkiksi rakennuksen kaavan vastaista käyttöä vaaditaan lopetettavaksi tai luvatonta mainosnäyttöä poistettavaksi vain ilmiannon pohjalta. On ongelmallista kovistella joitakin toimijoita, kun samalla tiedetään, että vastaavaa tapahtuu muualla kaupungissa paljonkin.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille