Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen.

Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille alueille kuten Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Pasilan Postipuisto.  Näille alueille mahtuu vieläkin paljon uusia asuntoja.

Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta haluttaisiin kaavoittaa kaupunkibulevardeiksi muutettavien Helsingin sisääntuloväylien varteen. Tätä ei mielestäni ole mietitty loppuun asti. Kaupunkiin pitäisi päästä myös autolla ja jos ei pääse, pitäisi olla toimiva liityntäpysäköinti niille, jotka eivät asu raideliikenteen ulottuvilla. Bulevardisointi ei mielestäni myöskään saa johtaa esim. Keskuspuistoon rakentamiseen. 

Yhden kolmasosan tulevasta asuntorakentamisesta toivotaan toteutuvan tiivistysrakentamisena olemassa olevilla asuinalueilla. Mielestäni vapaaehtoista tiivistysrakentamista tulee edistää. Esimerkiksi jos asunto-osakeyhtiö haluaa rahoittaa kallista julkisivu- tai putkiremonttia edistämällä lisärakentamista hallinnoimallaan tontilla, kaupungin tulisi pitää perimänsä kaavoitusmaksut niin pieninä kuin mahdollista. Tein tätä koskevan valtuustoaloitteen viime vuonna.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille