Asukkaita tulee ja kannattaa kuunnella

Asukkaat ovat omien alueidensa parhaita asiantuntijoita. Kukapa ei kuulisi parasta asiantuntijaa, jos se vain on mahdollista.

Ympäristö- ja lupajaosto myöntää rakennusluvat tilapäisille rakennuksille kuten päiväkotien ja koulujen väistötiloille. Valitettavan usein rakennuslupaa haetaan käytössä olevalle pelikentälle tai puistoon, josta joudutaan kaatamaan vanhaa puustoa ja jonne huolto- ja saattoliikenne joudutaan ohjaamaan kevyenliikenteen väyliä pitkin.

Hyvänä esimerkkinä asukkaiden kuulemisen hyödyistä olen lupajaoston jäsenenä saanut tietää monista tapauksista, joissa alueen asukkaat ovat etsineet ja löytäneet paljon pelikenttää tai puistoa paremman paikan tarvittavalle väistötilalle.

Kaupunkiympäristöä luodaan ja palveluja tarjotaan ensisijaisesti asukkaille. On siis täysin luontevaa kysyä ja kuunnella heitä, kun alueelle halutaan kaavoittaa lisää rakentamista tai kun alueen palveluja halutaan muuttaa.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille