Lisää avoimuutta julkisiin hankintoihin

Kunnat ja kunnalliset yhtiöt ovat säästäneet paljon meidän yhteisiä rahoja kilpailuttamalla hankintojaan. Isot kilpailutukset tulee toteuttaa julkisen hankintamenettelylain mukaisesti. Hyvä niin.

Haluasin kuitenkin lisätä avoimuutta kilpailutusprosessin molempiin päihin.

Hyvin paljon kilpailun kautta ostettavasta tuotteesta tai palvelusta päätetään jo määriteltäessä reunaehodot hankinnalle. Päätös kilpailuttaa iso kokonaisuus kerralla on samalla kannanotto, että pieniä paikallisia toimijoita ei haluta mukaan. Pienten toimijoiden huomioimiseen pitää etsiä ratkaisuja. Palveluhankinnoissa asettamalla reunaehtoja, lopputuloksen kannalta epäoleellisiakin, voidaan käytännössä suosia joitain toimijoita ja jopa rajata kilpailun ulkopuolelle toisia. Mielestäni julkisille hankinnoille kilpailutusten yhteydessä asetetut reunaehdot tulisi myös perustella julkisesti.

Kilpailutuksen kautta saavutettu hyöty saattaa jäädä hämärän peittoon. Esim. HSY on kilpailuttanut jäteastioiden tyhjennyksen ja maksaa noin 2 euroa ison 600 litran jäteastian tyhjennyksestä alihankkijalle. HSY perii asiakkailtaan, meiltä kaupunkilaisilta, tyhjennyksestä hiukan yli 9 euroa kerralta. Minusta olisi reilua kertoa, kuinka suuri osuus 7 euron katteesta menee HSY:n hallinnon pyörittämiseen. Lisäksi olisi reilua kertoa mitä investointeja katteella rahoitetaan. Avoimuus turvaisi sen, että tällaisella ”piiloverotuksella” kaupunkilaisilta kerätyt varat käytetään kaupunkilaisten hyväksi.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille