Ei rakenneta Keskuspuistoon

Pakila-Seuran toimialueella on paljon hienoja paikkoja. Yksi upeimmista on Keskuspuisto.

Nyt talvella Keskuspuisto on hiihtäjien paratiisi. Oma suosikkini on noin 10 km peltolenkki, joka kulkee Haltialan pelloilla keskuspuiston reunaa mukaillen hiihtäjien majalta Paloheinästä melkein Pikkukoskelle ja takaisin.

Peltolenkki on aivan mahtava aurinkoisena kevätviikonloppuna. Se sopii myös iltalenkiksi työpäivän päälle, vaikkei latu-uraa olekaan valaistu. Kuutamo ja tähtitaivaan valo ja pilvisenä päivänä kauempaa kajastavat kaupungin valot heijastuvat valkoisesta lumesta valaisten iltahiihtäjän reitin. Suosittelen.

Uuden yleiskaavaehdotuksen myötä Keskuspuisto on uhattuna. Suurin uhka tulee lännestä. Kaupunki haluaa muuttaa moottoritienomaiset sisääntuloväylät kaupunkibulevardeiksi, joiden varret on tarkoitus rakentaa täyteen kerrostaloasuntoja. Hämeenlinnanväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi tarkoittaisi jopa yli 100 metrin syvyydelle Keskuspuistoon ulottuvaa rakentamista.

Helsinkiin tarvitaan lisää asuntoja. Bulevardisointiin, niiden varsille tulevaan rakentamiseen ja niillä liikkumiseen liittyy kuitenkin paljon vielä selvittämättömiä haasteita. Toivon, että mahdolliset ensimmäiset kaupunkibulevardit rakennetaan sellaisiin paikkoihin, joissa rakentaminen ei kohdistu korvaamattomiin puistoihin. Olisi katastrofi aloittaa Hämeenlinnanväylästä, rakentaa Keskuspuistoon ja todeta kaupunkibulevardi toimimattomaksi.

Pakiloiden, Paloheinän ja Torpparinmäen alueilla suurimmat paineet uudisrakentamiselle kohdistuvat uuden poikittaisen julkisen liikenteen runkolinjan varrelle. Erityisesti Tuusulantien ja runkolinja 560:n risteysalue on houkutteleva ja perusteltu paikka tiiviille lisärakentamiselle. Kaavoitus ja rakentaminen tulee tehdä erityisellä huolellisuudella luonto- ja virkistysarvoja ja lähellä sijaitsevaa historiallista Tuomarinkylän kartanomiljöötä kunnioittaen.

Yleiskaavaehdotukseen sisältyvä ajatus rakentaa 560:n runkolinjalle uusi väylä suoraan Tuomarinkylän kartanon peltojen ja Vantaa-joen yli kohti Malmia huolestuttaa ja vaatisi vielä pohdintaa. Riittävän ison yhtenäisen pelto- ja jokivarsialueen varjeleminen asunto- ja väylärakentamiselta luo harmoniaa ja tarjoaa virkistystä pitkälle tulevaisuuteen.

Parantuneella julkisella liikenteellä on vaikutusta myös Paloheinään. Runkolinja 560 tuo hiihtäjiä ja muita ulkoilijoita alueelle. Toisaalta runkolinja tuo myös paineen harkita täydennysrakentamista Kuusmiehentien pohjoispuolen paikoin varsin kapealle peltoaukiolle. Koska alue on monipuolisen liikkumisen keskus ja sieltä lähtevät Suomen suosituimmat ladut, mahdollinen täydennysrakentaminen tulee tehdä hyvin harkiten.

Pakila-Seura järjestää jäsen- ja asukaskyselyt kevään 2016 aikana. Kyselyillä selvitetään asukkaiden mielipiteitä lisärakentamisesta ja palveluista alueellamme.

Kyselyt ovat lyhyitä eikä niihin vastaaminen vie kauan. Toivon, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Mitä korkeamman vastausprosentin saamme sitä enemmän painoarvoa asukkaiden mielipiteillä on kaupungin tehdessä aluettamme koskevia päätöksiä.

*kirjoitus julkaistu Oulunkyläinen-lehdessä 19.3.2016

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille