Ei puistovuokraa kesäjumpille

Helsingin päätöstä alkaa periä puistovuokraa kesäjumppien järjestäjiltä (HS 16.4.) ei voi ymmärtää mistään näkökulmasta.

Monipuolinen ohjattu liikunta tekee hyvää sekä ruumiille että mielelle.

Usein ammattilaisten vetämistä kesäjumpista joudutaan perimään pieni maksu kustannusten kattamiseksi. Toiminta on kaupunkilaisten toivomaa palvelua eikä sitä pidä ymmärtää kaupungin puistoja hyväksikäyttäväksi yritystoiminnaksi.

Nyt rakennusviraston puistojen käytöstä perimä vuorokausivuokra uhkaa lopettaa suuren osan kesäjumpista ja moni jää ilman toivomaansa jumppaa.

Rakennusvirasto tuskin saa toivomiaan vuokratuottoja, koska vuokrien kerääminen maksaa ja kesäjumppia joudutaan peruuttamaan.

Kaupungin tulisi tarkastella päätöstensä vaikutuksia mahdollisimman laaja-alaisesti.

Toivon, että rakennusvirasto muuttaa vielä puistovuokrapäätöstään.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille