Ei palkkaa kunnallisille luottamushenkilöille

Voit ottaa etusivun kansalaiskyselyssä kantaa, tulisiko kunnallisille luottamushenkilöille maksaa palkkaa vai ei. Kun talletat oman vastauksesi, näet miten toiset ovat sinua ennen vastanneet.

Itse en maksaisi kunnallisille luottamushenkilöille palkkaa Helsingissä. Mielestäni riittää, kun meillä on poliittisin perustein valitut kaupunginjohtajat.

Sen sijaan haluaisin vahvistaa vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden mahdollisuuksia aidosti ottaa kantaa asiohin, joista päättävät. Luottamushenkilöiden tulisi saada jo asioiden valmisteluvaiheessa nykyistä paremmin tietoa sekä päätettävästä asiasta että ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksista.

Hyvä luottamushenkilö kuuntelee kaupunkilaisia ja pystyy välittämään kaupunkilaisten tunnot päätöksiin. Palkanmaksu johtaville luottamushenkilöille ei lisäisi kaupunkilaisten mielipiteiden kuuntelua ja huomioimista.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille