Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät. Keskuspuiston arvo ja merkitys korostuvat väestön kasvun myötä tulevaisuudessa. Meidän ei tarvitse rakentaa arvokkaisiin luonto- ja kulttuurimaisemiin. Vaihtoehtoja on. Kuulun niihin poliitikoihin, joiden mielestä kaikkien suomalaisten ei tarvitse muuttaa Helsingin niemelle. Asuminen […]

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille alueille kuten Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Pasilan Postipuisto.  Näille alueille mahtuu vieläkin paljon uusia asuntoja. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta haluttaisiin kaavoittaa kaupunkibulevardeiksi muutettavien Helsingin sisääntuloväylien varteen. Tätä ei mielestäni ole mietitty […]

Säilytetään Malmin lentoasema ilmailukäytössä

Säilyttämällä Malmin lentoasema ilmailukäytössä Helsinki kehittyy monipuolisena, elävänä ja ekologisena kaupunkina. Malmin lentoasema on kulttuurihistoriallisesti arvokas paikka ja sitä ympäröivien niittyjen rikas kasvillisuus ja pieneläimistö ovat ainutlaatuisia ja suojelun arvoisia. Sähköinen lentäminen tulee entisestään lisäämään pienille ja keskisuurille koneille sopivien kaupunkikenttien tarpeellisuutta.  Malmin lentoasemaa ei tarvitse uhrata asuntorakentamiselle. Helsingissä on paljon hyviä, selvästi lentoasema-alueen savimaata parempia rakennuspaikkoja asunnoille. 

Asukkaita tulee ja kannattaa kuunnella

Asukkaat ovat omien alueidensa parhaita asiantuntijoita. Kukapa ei kuulisi parasta asiantuntijaa, jos se vain on mahdollista. Ympäristö- ja lupajaosto myöntää rakennusluvat tilapäisille rakennuksille kuten päiväkotien ja koulujen väistötiloille. Valitettavan usein rakennuslupaa haetaan käytössä olevalle pelikentälle tai puistoon, josta joudutaan kaatamaan vanhaa puustoa ja jonne huolto- ja saattoliikenne joudutaan ohjaamaan kevyenliikenteen väyliä pitkin. Hyvänä esimerkkinä asukkaiden […]

Neuvoa-antava kansanäänestys – uhka vai mahdollisuus?

Sveitsissä on pitkään järjestetty kansanäänestyksiä mitä erilaisimmista asioista. Siellä kansa on päättänyt vastuullisesti ja viisaasti. Olen 100 % varma, että myös helsinkiläiset osaavat punnita isojen päätösten vaikutuksia laaja-alaisesti. Asukkaiden mielipiteiden kuuntelemista ei pidä pelätä. Päinvastoin asukkaiden mielipiteiden kuuntelemista tulee edistää kaikin tavoin, kuten järjestämällä isoissa asioissa neuvoa-antavia kansanäänestyksiä. Merkittävät kaupungin kehityksen suuntaa määrittävät asiat, joiden […]

Hyvällä valtuustoaloitteella voi vaikuttaa

Juuri nyt Etelä-Suomessa on enemmän lunta kuin missään muualla Suomessa. Me, jotka tykkäämme hiihtää, nautimme. Valitettavasti tämä on kuitenkin harvinaista herkkua täällä etelässä.  Tein valtuustokauden alkupuolella valtuustoaloitteen, jossa kaupunkia pyydettiin etsimään keinoja hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä. Liikuntapalveluissa oli ollut suunnitelmia lumetusjärjestelmän rakentamiseksi Paloheinään. Olen kulisseista kuullut, että aloitteeni nopeutti hanketta. Enää Paloheinässä ei tarvitse odottaa luonnon […]

Rakennusvalvonnan tulee olla palvelua

Olen ollut tällä vaalikaudella rakennusvalvontaa valvovan ympäristö- ja lupajaoston jäsen. Lupajaoston jäsenenä olen omalta osaltani voimakkaasti pyrkinyt edistämään sitä, että rakennusvalvonta olisi ennen kaikkea palvelua, aivan kuten nimikin ”Rakennusvalvontapalvelut” lupaa.  Jos pääsuunnittelija kysyy rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa rakennusvalvonnan kantaa tulkinnan varaiseen kaavamääräykseen, palveluhenkinen vastaus ei ole: ”tehkää suunnitelmat ja toimittakaa ne meille, niin me katsotaan sitten.” Rakennusvalvonnan tulee kertoa […]

Kaupungin toimien pitää olla ymmärrettäviä ja tasapuolisia

Kaupungin päätökset pitää pystyä perustelemaan niin, että tavallinen helsinkiläinen ymmärtää perustelut ja että perustelut ovat yleisen oikeustajun mukaisia. On myös ongelmallista, jos kaupunki ei pysty kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti. Hyvä esimerkki päätöksestä, jota on vaikea ymmärtää ja hyväksyä on kaupungin korona-aikainen päätös sulkea lasten harrastuspaikat, mutta pitää ravintolat samaan aikaan auki. Kaupunkilaisten tasapuolinen kohtelu joutuu koetukselle […]

Politiikka on yhteispeliä

Parhaiten asioita edistetään hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä ensin oman ryhmän sisällä ja sitten muiden ryhmien valtuutettujen kanssa.  Mietitäänpä viime syksyn budjettineuvotteluja ja esimerkiksi mielestäni huonoa päätöstä poistaa kotihoidon Helsinki-lisä kaikilta yli yksivuotiailta. Meitä leikkauspäätöstä jyrkästi vastustavia valtuutettuja oli niin budjettisovussa mukana olevissa ryhmissä kuin sovun ulkopuolella olevissa ryhmissä. Ne, jotka eivät olleet mukana budjettisovussa tekivät vastaesityksiä valtuustossa. […]

Lähipalvelut kunniaan

Asukkaiden kokemusten kuunteleminen on tärkeää myös mietittäessä, millaisia lähipalveluja alueella tarvitaan. Minulle terveyskeskus, neuvola, kirjasto, päiväkoti, koulu ja monet liikuntapaikat ovat lähipalveluja, joita pyrin puolustamaan. Olen ympäristö- ja lupajaostossa valitettavan usein törmännyt puutteisiin, joita on yhä edelleen kaupungin lähipalveluverkoston suunnittelussa. Mielestäni on käsittämätöntä, että uudelle asuma-alueelle joudutaan rakentamaan kiireessä väliaikainen paviljonkipäiväkoti, koska kaupunki ei ole […]