Säilytetään Malmin lentoasema ilmailukäytössä

Säilyttämällä Malmin lentoasema ilmailukäytössä Helsinki kehittyy monipuolisena, elävänä ja ekologisena kaupunkina. Malmin lentoasema on kulttuurihistoriallisesti arvokas paikka ja sitä ympäröivien niittyjen rikas kasvillisuus ja pieneläimistö ovat ainutlaatuisia ja suojelun arvoisia. Sähköinen lentäminen tulee entisestään lisäämään pienille ja keskisuurille koneille sopivien kaupunkikenttien tarpeellisuutta.  Malmin lentoasemaa ei tarvitse uhrata asuntorakentamiselle. Helsingissä on paljon hyviä, selvästi lentoasema-alueen savimaata parempia rakennuspaikkoja asunnoille.