Asukkaita kuullen syntyy hyviä kaavoja

Kaupunkisuunnitteluviraston laatima luonnos Helsingin kaupungin uudeksi yleiskaavaksi on ollut esillä ja lausuttavana joitain viikkoja. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Koska Helsingin väkiluvun odotetaan kasvavan yli 7000 hengellä vuodessa seuraavien vuosikymmenten aikana, yleiskaavaluonnos sekä osoittaa uusia alueita asuntorakentamiselle että mahdollistaa runsaan täydennysrakentamisen. Yleiskaavassa asuntovaltaiset alueet on jaettu neljään luokkaan tavoitellun rakentamistehokkuuden mukaan. Pientalovaltaisille eli alhaisimman […]