Ikäihmisille mahdollisuus asua kotona

Jari Pirhonen ja Linda Enroth tarttuvat erittäin ajankohtaiseen asiaan mielipidekirjoituksessaan vanhuspalvelulain muutoksesta (HS 28.10.). He toteavat, että muutoksella pyritään 300 miljoonan euron säästöihin vuoteen 2017 mennessä ohjaamalla ikäihmisiä laitoshoidosta kotihoitoon. He viittaavat Tervaskannot-tutkimukseen, joka paljastaa kotipalvelujen toimimattomuuden. Tutkimuksen mukaan hoitajien vaihtuvuus ja kiire aiheuttavat turvattomuutta. Pirhonen ja Enroth toteavat aivan oikein, että tulevaan voi varautua […]