Vaaliteemat

KYLLÄ Keskuspuistolle. Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät. Keskuspuiston arvo ja merkitys korostuvat väestön kasvun myötä tulevaisuudessa. Meidän ei tarvitse rakentaa arvokkaisiin luonto- ja kulttuurimaisemiin. Vaihtoehtoja on.

KYLLÄ liikuntapaikoille. Kaupungin pitäisi rakentaa enemmän lähiliikuntapaikkoja sekä tukea ja mahdollistaa muiden toimijoiden liikuntapaikkojen rakentamista. Nuoret ja myös me vanhemmat liikumme ja pelaamme mielellämme. Liikunta ja urheilu lisäävät iloa ja terveyttä. Kaupungin lisäpanostukset liikuntapaikkoihin säästäisivät panostuksia enemmän kaupungin kuluja mm. terveydenhuollossa.

KYLLÄ asukkaiden kuulemiselle. Asukkaat ovat omien alueidensa parhaita asiantuntijoita. Olen asuinalueeni asukasyhdistyksen puheenjohtaja. Asukasyhdistyksemme tekee jo nyt hyvää yhteistyötä kaupungin virkamiesten kanssa mm. alueemme kaavoitusta koskevissa asioissa. Haluan edelleen parantaa asukkaiden aitoa kuulemista oman alueensa kaavoista ja palveluista päätettäessä. Kaupunkiympäristöä luodaan ja palveluja tarjotaan ensisijaisesti asukkaille.

Mikä on visioni hyvästä Helsingistä?

Kaupunki koostuu kaupunginosista, joilla jokaisella on oma identiteetti. Hyvässä kaupungissa omalta alueelta löytyvät toimivat lähipalvelut ja luonto on lähellä.

Miksi lähdin ehdokkaaksi kuntavaaleissa 2017?

Sain vuoden 2012 kuntavaaleissa paljon ääniä ja tulin valituksi varavaltuutetuksi. Lisäksi olen ollut rakennuslautakunnan jäsen.

Minua kiinnostaa, miten yhteiskunta toimii. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Uskon, että ratkaisuhakuisesti mutta sovittelevalla asenteella voin olla rakentamassa entistä parempaa Helsinkiä.