Toimiva SOTE on mahdollinen

Olin viime viikolla kahdessa tilaisuudessa, jotka loivat uskoa sosiaali- ja terveydenhoidon palvelutuotannon uudistumiseen.

Arkkitehdit Ritva Mannersuo ja Pekka Helin esittelivät suunnittelemansa Kalasataman Terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennuslautakunnalle 2.6.2015. Rakennuslautakunta antoi keskukselle rakennusluvan.

Terveys- ja hyvinvointikeskus on ensimmäinen Helsinkiin tulevista suurista yksiköistä, joissa yhdistetään sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskuksessa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, jossa asiakasta ei lähetetä eri ammattilaisten pakeille vaan sekä terveydenhoidon että sosiaalipuolen ammattilaiset käyvät asiakkaan luona vastaanottohuoneessa.

Arkkitehtisuunnittelu ja tilaratkaisut tukevat uutta toimintamallia hyvin. Vastaanottokerroksissa rakennuksen ulkokehällä kiertävät asiakkaiden käytävä ja odotustilat. Sisemmällä kehällä sijaitsevat vastaanottohuoneet, joista on ovet sekä ulkokehän odotustiloihin että rakennuksen keskellä olevaan henkilökunnan tilaan. Henkilökunnan tila mahdollistaa kollegojen konsultoinnin ja myös asiantuntijoiden kulun asiakkaiden luo.

Hollannissa on ollut joitain vuosia toiminnassa Kalasatamaan suunnitellun kaltainen keskus, josta on saatu hyviä kokemuksia. Uskon malliin mutten siihen, että Helsingin terveysasemaverkko voitaisiin tiivistää muutamiin isoihin keskuksiin, mitä sitäkin on väläytelty.

Perjantaina minulla oli mahdollisuus tutustua loistavasti toimivaan terveysasemaan. Elisa Jokelin, vieruskaverini rakennuslautakunnassa, toimii terveyden edistämisen vastuulääkärinä Mediverkolle toukokuussa 2013 ulkoistetulla Espoontorin terveysasemalla. Elisa esitteli Oma lääkärisi –toimintamallilla toimivan terveysaseman toimintaa minulle.

Espoontorilla kaikki potilaat ottaa vastaan sairaanhoitaja. Tarvittaessa sairaanhoitaja pyytää lääkärin tekemään diagnoosin, mihin lääkärin aikaa kuluu usein vain pari minuuttia.

Espoontorin vastaanotolla asiakastyytyväisyys, hoitoon pääsy ja kustannustehokkuus ovat olleet koko Espoon parhaat. Myös esimerkiksi lähetteiden määrä on ollut huomattavasti matalampi kuin Espoon terveysasemilla keskimäärin.

Kun listaan vielä lisätään tyytyväinen henkilökunta, niin hartaasti toivon, että voisimme Helsingissäkin kokeilla tätä toimintamallia – joko ulkoistamalla muutama terveysasema tai ottamalla toimintamalli käyttöön joillakin kaupungin hoitamilla terveysasemilla.

Posted in blogi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *