Paikallisen nuorisotalon merkitystä ei saa unohtaa

Nuorisolautakunnan keväällä hyväksymään budjettiesitykseen ei sisälly rahoitusta Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkamiselle vuonna 2016.

Nuorisotyötä Helsingissä halutaan keskittää uusiin monipuolisesti palveleviin nuorisotaloihin, joita olisi nykyistä harvemmassa. Väliin jääville alueille nimetään nuorisotyön koordinaattoreita, joille ei osoiteta tiloja. Näin on tarkoitus tehdä myös Pakilassa, joten kustannussäästöt jäävät pieniksi ja rajoittuvat nykyisten vanhojen tilojen alahaiseen vuokraan.

Alueelle tärkeän nuorisotalon alasajon vaikutuksia ei ehkä ole ymmärretty täysin. Pakilassa ei ole muita tiloja nuorten kokoontumiselle.

Pakilalaisten nuorten toivotaan siirtyvän käyttämään Maunulaan rakennettavaa uutta nuorisotaloa. Arviolta 2020 valmistuvan Pakilan ylä-asteen remontin jälkeen koululta pyritään järjestämään korvaavat tilat nuorisotalolle.

Pakilan nuorisotalon lopettamisen myötä monet pakilalaiset nuoret jäävät ilman kokoontumistiloja. Nuorison ongelmat lisääntyvät ja nuorisotyön kustannukset kasvavat nopeasti yli saavutettujen säästöjen.

Pakilassa nuorisotalon ympärille on syntynyt laaja nuorisotyötä tekevien yhdistysten ja seurojen verkosto. Nuorisotyöverkoston uudelleen käynnistäminen väliaikaisenkin nuorisotalon alasajon jälkeen kestäisi vuosia.

Nuorisoasiainkeskuksen organisoiman toiminnan lisäksi Pakilan nuorisotalolla järjestetään mm. aamu- ja iltapäiväkerhoja, koulujen ryhmäytymiskokoontumisia ja diskoja sekä lisäksi tiloissa toimii perhekahvila. Laaja lapsi- ja nuorisotyö loppuisi Nuorisoasiankeskuksen lopettaessa toiminnan tiloissa.

Koska Pakilan nuorisotalon lopettaminen koskettaa alueen nuoria ja lapsia paljon Nuorisoasiainkeskuksen toimialaa laajemmin ja koska nuorisotalon lopettamisessa ei ole ensisijaisesti kyse kustannussäästöistä vaan nuorisotyön uudelleen organisoinnista, alueen asukkaiden paikallistuntemus tulisi ottaa huomioon ennen lopettamispäätöstä.

Noin 30 alueen toimijan ja yhdistyksen allekirjoittama vetoomus Pakilan Nuorisotalon toiminnan jatkamisen puolesta luovutettiin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljaselle 3.9.2015.

Posted in blogi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *